Solotes työvuorosuunnittelu

Solotes työvuorosuunnittelu

Solotes-järjestelmällä tehdään koko henkilöstösuunnitteluprosessi alkaen työvoimatarpeen mitoituksesta päättyen toteutuneiden palkkatietojen välittämiseen palkanmaksuun. Ohjelmisto on kauttaaltaan graafinen ja helppokäyttöinen. Käyttöliittymä on toteutettu noudattaen standardia Windows-mallia.

Ohjelmiston osa-alueet

Laaja ohjelmisto on jaettu loogisiin kokonaisuuksiin, joiden mieltäminen ja hallinta on helppoa:

 • Henkilökunnan perustiedot
 • Vuosilomien suunnittelu
 • Työntekijöiden omat toiveet
 • Työntekijöiden työaikakäytettävyys
 • Budjetointi
 • Resurssimitoitus
 • Vuorolistojen suunnittelu
 • Kustannuslaskenta
 • Toteutuneen työajan kirjaus
 • Palkkalajierittely
 • Palkkojen raportointi
 • Tuntiseuranta

Vuorolistojen suunnittelu

Vuorolistojen suunnittelu voidaan tehdä Solotesilla monella tavalla. Ohjelmistossa on useita resurssimitoitusta ja henkilöiden sijoittelua helpottavia automaattisia toimintoja.

Jos yrityksenne asiakasvirrat ovat vaihtelevia, työvoiman tarve kannattaa mitoittaa tarkalleen myyntiennusteiden mukaisesti Solotesin työkaluilla. Säännöllisemmässä toimintaympäristössä vuorolistat voidaan laatia kiertävien listamallien avulla. Eri automaattitoimintoja voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.

Ohjelmistossa on kattava työaikalakien ja työehtosopimusten tulkinta. Ohjelmisto tarkkailee taustalla käyttäjän muokkaustoimenpiteitä ja varoittaa sääntöjen ylittämisestä. Monipuolisten säätömahdollisuuksiensa ansiosta Solotes on aidosti toimialariippumaton ohjelmisto.

Solotes Vuorolistat -ohjelman pääikkuna kahdessa eri työtilassa. Kuvat ovat linkkejä suurempiin kuviin.

Palkkaraportointi

Järjestelmästä voidaan tuottaa palkkalajeille eritelty raportti, joka kelpaa sellaisenaan palkanmaksujärjestelmälle. Palkkalajien raha-arvot voidaan ylläpitää työntekijäkohtaisesti, minkä ansiosta vuorolistasuunnitelman rahakustannukset saadaan selville nopeasti jo suunnitteluvaiheessa.

Palkkalajien määritykset ovat monipuolisesti säädettävissä. Palkkaraportti voidaan sovittaa toimimaan luotettavasti lähes millä tahansa toimialalla.

Solotes Palkkaraportti -ohjelman tuottama palkkalajierittely. Kuva on linkki suurempaan kuvaan.

Solotes-ohjelmisto keskustelee sujuvasti myös lukuisten markkinoilla olevien kulunvalvontajärjestelmien kanssa. Palkanmaksun tueksi järjestelmästä voidaan tuottaa poikkeamaraportti, jolla saadaan selville eroavaisuudet suunnitellun ja todellisen tilanteen välillä.

Laitteistovaatimukset

Solotes-ohjelmisto toimii normaalissa Pentium-tasoisessa PC-koneessa, jossa käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 tai uudempi.

Kokeile tuotetta käytännössä

Parhaan kuvan Solotes-ohjelmiston joustavuudesta ja helppokäyttöisyydestä saa kokeilemalla. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos olet kiinnostunut kokeilemaan järjestelmää käytännössä.

Solotes-esitteet

Solotes-järjestelmän laajamittaisempi esittely löytyy alla olevasta linkistä PDF-muotoisena.

Yleisesite (PDF)